ซีเอ็นซี

CNC / เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ ตัด เซาะ ฉลุ งานไม้ และบอร์ดชนิดต่างๆ ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ งานที่ได้จึงออกมาสวย เท่ากันทุกชิ้น อีกทั้งยังมีความรวดเร็ว รองรับงานได้เป็นจำนวนมาก