ซีเอ็นซี

CNC / Computer Numerical Control เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการ ฉลุ ตัด งานไม้ เซาะ รวมไปถึงบอร์ดแต่ละชนิด ตามการออกแบบชิ้นงานต่างๆ สามารถทำให้ผลิตชิ้นส่วนออกมาสวยงาม มีความรวดเร็วถูกต้องและเที่ยงตรง สามารถรองรับงานได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย