ซีเอ็นซี

เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ ตัด เซาะ ฉลุ งานไม้ บอร์ดชนิดต่างๆ ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ งานที่ได้จึงออกมาสวยเท่ากันทุกชิ้น อีกทั้งยังมีความรวดเร็ว รองรับงานได้เป็นจำนวนมาก

Skip to toolbar