ป้ายไวนิล

ไวนิล แบนเนอร์ / คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไวนิล ที่นำมาพิมพ์งานในระบบอิงค์เจ็ท โดยป้ายไวนิลนั้นสามารถพิมพ์งานขนาดเล็ก จนถึงงานป้ายขนาดใหญ่ โดยหน้าไวนิลนั้นกว้างถึง 3.20 เมตร สามารถช่วยส่งเสริมการขายในรูปแบบขนาดใหญ่ได้เช่น ป้ายบิลบอร์ด อีกทั้งมีข้อดีมากมายจึงทำให้ป้ายไวนิล เป็นป้ายโฆษณาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยราคาที่ถูก สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล มีความคงทนสวยงาม ทนต่อทุกสภาพอากาศ เพิ่มการรับรู้และส่งเสริมการจดจำแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี