ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
อัตรา
1. กราฟิก
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop และโปรแกรมอื่น ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
2
2. แมสเซนเจอร์
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4
3. บัญชี
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Word , Excel ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
2
4. ธุรการ
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Word , Excel ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
2
5. เซลล์
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม MS Office/Internet เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานขาย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
2
6. ช่างพิมพ์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์เครื่องอิงค์เจ็ทได้
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
3
7. ช่างติกสติกเกอร์
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5
8. ช่างป้าย
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
3
9. ช่างเชื่อม
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า, เชื่อมคาร์บอนฯได้
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
3
10. ช่างไม้
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
3
11. พนักงานส่งของ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถขัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4
12. เด็กฝึกงาน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5
13. แม่บ้าน
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน อดทน
 • รับผิดชอบในงานตัวเอง
2