เกี่ยวกับบริษัทของเรา

บริษัท แมสซิฟ โปรดักชั่น จำกัด ให้บริการลูกค้าในด้านงานเกี่ยวกับป้ายโฆษณาครบวงจร ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ รวมถึงขั้นตอนการผลิต ติดตั้ง ที่ทันสมัย เรายังมุ่งเน้นการบริการ การแนะนำให้คำปรึกษาและคัดสรรวัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า แต่คงคุณภาพและความสวยงามไว้ เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นให้กับสินค้าและองค์กรของท่าน

วิสัยทัศน์

มุมมองในการนำเสนอป้ายแต่ละแบบต้องให้ความรู้สึกเหมาะสมสวยงาม และตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานได้เป็นอย่าง ดี โดยผ่านประสบการณ์การทำงานจากทีมงานที่มีคุณภาพจากประสบการณ์ด้านการทำป้ายมายาวนาน ทางเรามีการ ค้นหาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเพื่อพัฒนามุมมองแนวความคิด ดีไซน์ใหม่ๆ วัสดุทดแทนใหม่ๆ ให้ทันสมัยและคงทนยิ่งขึ้นพร้อม ทดสอบคุณภาพการใช้งานจริง และคอยติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

นโยบายและหลักการบริหาร

ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องมาตรฐานของวัสดุ ขั้นตอนการผลิตระยะเวลา และบริการก่อนและหลังการขาย โดยคำนึงว่าลูกค้าต้องได้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของเรามากที่สุดเพราะป้ายโฆษณานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจ เรา แต่ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งสถานที่ประกอบการของธุรกิจ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และดูสวยงาม มีดีไซน์เป็น เอกลักษณ์