เกี่ยวกับบริษัทของเรา

บริษัท แมสซิฟ โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการทำป้ายโฆษณาและสติ๊กเกอร์แบบครบวงจร โดยได้ดำเนินการภายใต้การบริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน การประยุกต์ใช้ จนถึงการติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเราเป็นผู้ให้คำแนะนำ พร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุที่สวยงาม มีราคาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม คุณภาพดีเยี่ยม เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยเน้นภาพลักษณ์ที่ สวยงาม โดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและศักยภาพที่ดีแก่องค์กร

วิสัยทัศน์

ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ด้านการทำป้ายและรับทำสติ๊กเกอร์มาอย่างยาวนานนั้น บริษัท แมสซิฟ โปรดักชั่น จำกัด มีมุมมองในการนำเสนอป้ายโฆษณาในแต่ละแบบแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงาม เราได้มีการพัฒนาทีมงานและทักษะความรู้อยู่เสมอ ในการออกแบบหรือดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร วัสดุทดแทนใหม่ที่มีความทันสมัยและมีอายุการใช้งานที่คงทนยิ่งขึ้น   พร้อมด้วยการทดสอบคุณภาพการใช้งานจริง และมีการติดตามผลงานหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

นโยบายและหลักการบริหาร

บริษัท แมสซิฟ โปรดักชั่น จำกัด มีนโยบายหลักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นคือการให้บริการโดยลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้ต้องได้มาตรฐาน รวมถึงขั้นตอนในการผลิต ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าทั้งป้ายโฆษณาและสติ๊กเกอร์ ซึ่งมีบริการก่อนและหลังการขายที่ดี เนื่องจากการทำป้ายโฆษณาหรือสติ๊กเกอร์นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจเรา แต่ในปัจจุบันยังเป็นส่วนสำคัญในการตกแต่งร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ องค์กรต่างๆ ได้อย่างสวยงาม ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า