เลเซอร์อะคริลิค

เลเซอร์อะคริลิค และไฟเบอร์เลเซอร์ เป็นเครื่องจักรที่ทำงานโดยการยิงแสงเลเซอร์สำหรับงานแกะสลัก, เป็นงานใช้แสงเลเซอร์ตัดชิ้นงานต่างๆ ที่มาใหม่ล่าสุด โดยมีระบบเลเซอร์ที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการเลเซอร์ชิ้นงานบนวัสดุที่หลากหลาย โดยมีจุดเด่นหลายประการเช่น สามารถตัดและแปรรูปอะคริลิคทุกประเภท ตัดชิ้นงานด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ที่มีมาตรฐานสูง ชิ้นงานเลเซอร์อะครลิค มีความพรีเมี่ยมและสามารถเก็บรายละเอียดตามความต้องการได้เป็นอย่างดี สามารถตัดงานได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยงานเลเซอร์อะคริลิค หรือ ไฟเบอร์เลเซอร์ นั้นสามารถทำได้กับ งานอะคริลิค งานโลหะ งานแสตนเลส และงานหนัง เป็นต้น