เลเซอร์อะคริลิค

เลเซอร์ & ไฟเบอร์เลเซอร์ / เครื่องจักรที่ทำงานโดยการใช้แสงเลเซอร์ตัดชิ้นงานต่างๆ แยกเครื่องจักรจากระบบเลเซอร์ที่ต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการเลเซอร์ชิ้นงานบนวัสดุที่หลากหลาย ต่างกันไป ชิ้นงานจึงออกมาพรีเมี่ยม เก็บรายล่ะเอียดเล็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม อาทิเช่น อะคิริค โลหะ สแตนเลส หนัง ฯลฯ