ธงญี่ปุ่น/J-Flag ราคาต่ำสุดเริ่มต้นที่ 380 บาท

ธงญี่ปุ่น โครงเหล็ก มีทั้งฐานกลม ฐานเหลี่ยม ให้เลือก งานพิมพ์ 2หน้า ไวนิลหนา 400 แกรม
ความล่ะเอียดสูง 1,440 dpi

ขนาด จำนวน ราคาโครง ราคาโครง+งานพิมพ์
โครงขนาด 50 x 200 cm. + งานพิมพ์ขนาด 50 x 150 cm.
100 ชุด+
10 ชุด+
380
450
650
720

**ขนาดอื่นๆกรุณาสอบถาม**