ราคาต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 380 บาท

ธงญี่ปุ่น โครงเหล็ก มีทั้งฐานกลม ฐานเหลี่ยม ให้เลือก งานพิมพ์ 2 หน้า

โครง โครง โครง+งานพิมพ์
โครงขนาด 50 x 200 cm.
งานพิมพ์ขนาด 50 x 150 cm.  100 ชุด
380 650
โครงขนาด 50 x 200 cm.
งานพิมพ์ขนาด 50 x 150 cm. 10 ชุด
450 720

**ขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถาม