ราคาต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท

Backdrop โครงอลูมิเนียมพับเก็บได้ พร้อม แม่เหล็ก ไฟ กระเป๋าลาก ครบชุด มีให้เลือกทั้งหน้าตรง หน้าโครง

โครง โครง โครง+งานพิมพ์
ขนาด 3 x 1 3800 5500
ขนาด 3 x 2 4800 6900
ขนาด 3 x 3 5900 8800
ขนาด 3 x 4 6800 9900
ขนาด 3 x 5 7800 11500

**ขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถาม