ราคาต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 25 บาท

Tent Card ฟิวเจอร์บอร์ด 3mm. งานพิมพ์หน้าเดียว พับเก็บได้

ขนาด จำนวนชิ้น ราคา/ชิ้น
ขนาด A5 1000 25.-
500  30.-
100 35.-
10 40.-
ขนาด A4 1000 45.-
500  50.-
100 55.-
10 60.-
ขนาด A3 1000 65.-
500 70.-
100 75.-
10 80.-

**ขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถาม